Bulaşıcı Hastalıklar Birimi
28 Kasım 2022

BİRİM SORUMLUSU: Hemşire Büşra GÜREŞ

BİRİMİN GÖREVLERİ:

  •  Bildirimi zorunlu Bulaşıcı Hastalıkların tespiti halinde resmi ve özel tüm sağlık kurumlarının zamanında hastalık ihbarı yapmalarını temin etmek, ihbarı yapılan vakaların ilgili Aile Hekimine bildirimlerini yaparak, vakaların takip, tedavi ve sürveyansının yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
    •  Öncelikle 0-11 ay olmak üzere 5 yaş altı grupta aşısız çocuk bırakmamak için gerekli koordinasyonu ve motivasyonu sağlamak.
  •  Öğrencilerin okul zamanı okul aşılarının yapılmasını sağlamak.

  •  Sağlık Personelinin ferdi veya kurumsal olarak hizmet içi eğitimlerini yapmak.

  •  Sağlık kurumlarına kuduz riskli temas nedeniyle müracaat eden ve hekim tarafından kuduz aşı profilaksisine alınan kişilerin (Hastane, Emniyet Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü vb.) yazışma ve takiplerinin yapılması.

  • Çevre ve gıdadan kaynaklanan bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınması ve kirlenmenin önlenmesi için Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi ile işbirliği yaparak gerekli önlemlerin alınmasına veya aldırılmasını temin etmek.