Ruh Sağlığı Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Birimi
25 Mayıs 2022


Birim Sorumlusu: Hemşire: Hatice CAMGÖZ

BİRİMİN GÖREVLERİ:

Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için gerekli eğitimleri yapmak.

Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, müdürlüğün göndermiş olduğu eğitici ve yol gösterici afiş, broşür ve kitapçıkları dağıtmak. 

Çocuk ihmal ve istismarı ile mücadele, çocukların ruh sağlığının korunması hakkında çalışmalar yapmak.

- Ruh sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak eğitici ve yol gösterici, farkındalığı sağlayıcı etkinlikler düzenlenmek.

- İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması için çalışmalar yapmak.

Kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalar yapmak ve gerekli eğitimleri vermek.