Hasta Hakları Birimi
28 Kasım 2023

Birim Sorumlusu;  Hemşire: Fatma Kübra KIR (324 681 2028)
Hasta Olarak Haklarımız;

- Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme

- Hizmetten genel olarak faydalanma 

- Güvenli ortamda sağlık hizmeti alma

- Dini vecibelerini yerine getirebilme

- Bilgilendirme ve bilgi isteme

- Saygınlık görme ve rahatlık.

- Şikayet ve dava hakkı.

- Mahremiyet

- Rıza