Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi
18 Haziran 2023

Birim Sorumlusu: Hemşire Merve ÇALIK
Tel: 0324 681 20 28 (Dahili 116)

BİRİMİN GÖREVLERİ:

Görev Tanımı 

1. Kalp ve damar hastalıklarının kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak. 
2. Kronik hava yolu hastalıklarının kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak. 
3. Bulaşıcı olmayan hastalıklara ilişkin programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak. 
4. Trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak. 
5. Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak. 
6. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlık Makamı’nın vermiş olduğu görevleri yapmak.

Görev Tanımı 

1. Kalp ve damar hastalıklarının kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak. 
2. Kronik hava yolu hastalıklarının kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak. 
3. Bulaşıcı olmayan hastalıklara ilişkin programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak. 
4. Trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak. 
5. Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak. 
6. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlık Makamı’nın vermiş olduğu görevleri yapmak.

-Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının ilçe düzeyinde yürütülmesini sağlamak.                       

 - T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile T.C. Sağlık Bakanlığı arasında 17.05.2016 tarihinde imzalanan “Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü” kapsamında Beslenme Dostu Okullar Programı için gerekli organizasyon çalışmalarını yapmak.

-Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programının ilçe düzeyinde yürütülmesini sağlamak       
- Okulda Diyabet Programı kapsamında yapılan çalışmaların ilçe düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

-Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve etkinlik düzenlemek.

-Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı'nın iç düzeyinde yürütülmesini sağlamak amacı ile eğitim ve etkinlik yapmak.

- Böbrek hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programlarının İlçe düzeyinde yürütülmesini sağlamak. İlçe düzeyinde eğitim ve etkinlikler düzenlemek.